Privacy en cookie


Informatie over de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verwijzingen naar wettelijke bepalingen hebben betrekking op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de versie die van toepassing is vanaf 25.05.2018.

I. Toepasbaarheid

Dit gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op de website van TADANO Belgium (www.tadano.be) en op de persoonlijke gegevens die via die website worden verzameld. Voor websites van andere aanbieders waarnaar wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van links, zijn hun eigen gegevensbeschermingsinformatie en -beleid van toepassing.

II. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is:

TADANO België bvba
Industrieterrein 2 / nr. 13
3290 DIEST, België
VAT reg. no.: BE0860.851.046

Management bestuur: Jacob Wijnker

Contact details:

Industrieterrein 2 / nr. 13
3290 DIEST, België
Tel.: +32 (0)13 35 1660
Fax: +32 (0)13 35 1661
Email: tbe.info@tadano.com

Belangrijke notitie:

Uit veiligheidsoverwegingen raden we aan e-mails uitsluitend in gecodeerde vorm te verzenden. Er zijn aanzienlijke risico’s verbonden aan de overdracht van niet-versleutelde berichten. Stuur ons alstublieft geen gevoelige gegevens door onversleutelde e-mail.

III. Functionaris voor gegevensbescherming

TADANO FAUN GmbH
Corporate Data Protection
Faunberg 2
91207 Lauf an der Pegnitz, Germany
Tel.: +49 9123 185 5531
Email: eu-konzerndatenschutz@tadano.com

Belangrijke notitie:

Uit veiligheidsoverwegingen raden we aan e-mails uitsluitend in gecodeerde vorm te verzenden. Er zijn aanzienlijke risico’s verbonden aan de overdracht van niet-versleutelde berichten. Stuur ons alstublieft geen gevoelige gegevens door onversleutelde e-mail.

IV. Hoe wij omgaan met uw gegevens

1) Persoonlijke data

Volgens Art. 4 GDPR, persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2) Verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt u gegevens naar onze webserver via uw webbrowser (als een technische noodzaak). De volgende gegevens worden geregistreerd tijdens een open verbinding voor communicatie tussen uw webbrowser en onze webserver:

 • Datum en tijd van het verzoek
 • Naam van het aangevraagde bestand
 • Pagina van waaruit het bestand is aangevraagd
 • Toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, etc.)
 • Webbrowser en besturingssysteem gebruikt
 • Volledig IP-adres van de computer die het verzoek doet
 • Overgedragen gegevensvolume

Om redenen van technische beveiliging, in het bijzonder om pogingen om onze webserver aan te vallen, af te wenden, worden deze gegevens voor een korte tijd door ons opgeslagen. We kunnen geen personen identificeren die deze gegevens gebruiken. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd op domeinniveau door het IP-adres af te kappen, zodat het niet langer mogelijk is om een koppeling naar een individuele gebruiker tot stand te brengen. De gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden in geanonimiseerde vorm; de gegevens worden niet vergeleken met andere databases of doorgegeven aan derden, onder meer in de vorm van uittreksels.
Met uitzondering van de hierboven gespecificeerde gegevens, worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen wanneer u ze zelf verstrekt, bijvoorbeeld bij het registreren, het invullen van een enquête of het uitvoeren van een contract en zelfs in die gevallen alleen als dit is toegestaan op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven of van toepasselijke wettelijke voorschriften (u kunt hieronder meer informatie vinden in de “Juridische basis voor verwerking” hieronder).

U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Het kan echter zijn dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als u in deze gevallen uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kan het resultaat zijn dat functies niet beschikbaar zijn of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

3) Doeleinden van gebruik

Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt om deze op een voor u zo gemakkelijk mogelijke manier te gebruiken en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere onwettige handelingen.
Als u ons aanvullende persoonlijke gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in de context van registratie, op een contactformulier, in een enquête of om een contract uit te voeren, gebruiken we de gegevens voor het gespecificeerde doel, voor doeleinden van klantenbeheer en – indien nodig – voor doeleinden van verwerking en facturering voor zakelijke transacties, voor zover nodig in elk geval.

4) Informatie over cookies

I. Functies en gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop, laptop of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hieruit kunnen we herkennen of er al een verbinding is gemaakt tussen uw apparaat en onze website, of welke taal of andere instellingen u verkiest. Cookies kunnen ook persoonlijke gegevens bevatten.
Wanneer u onze website gebruikt, stemt u in met het gebruik van cookies.
U kunt ook onze website bezoeken zonder akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Met andere woorden, u kunt het gebruik ervan en cookies op elk gewenst moment weigeren door de instellingen op uw apparaat dienovereenkomstig aan te passen.
Dit gebeurt als volgt:

 • De standaardinstelling van de meeste browsers is om cookies automatisch te accepteren. U kunt deze standaardinstelling wijzigen door de optie * Geen cookies accepteren * te activeren.
 • U kunt op elk moment bestaande cookies verwijderen. U kunt ontdekken hoe dit afzonderlijk werkt in de gebruiksaanwijzing van uw browser of apparaatfabrikant.
 • U vindt informatie over het deactiveren van lokale gedeelde objecten onder de volgende koppeling: Informatie over het deactiveren van lokale gezamenlijke objecten.
 • Net als bij cookies, is het weigeren of wissen ervan gekoppeld aan het apparaat en de gebruikte browser. U moet daarom cookies voor elk van uw apparaten weigeren of wissen en, als u meer dan één browser gebruikt, elk van uw browsers. Als u besluit bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies, kan het zijn dat sommige functies van onze website is mogelijk niet beschikbaar of individuele functies zijn mogelijk slechts in beperkte mate beschikbaar.

We verdelen cookies in de volgende categorieën:

Essentiële cookies(type 1)
Deze cookies zijn essentieel voor de functies van de website. Zonder hen kunnen we sommige van de services misschien niet aan u aanbieden.

Functionele cookies (type 2)
Deze cookies maken het gemakkelijker om de website te gebruiken en de functies ervan te verbeteren. We slaan uw taalinstellingen bijvoorbeeld op in functionele cookies.

Prestatie cookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we identificeren welke delen van onze website bijzonder populair zijn en dus onze service aan u verbeteren. Lees ook het gedeelte “Analyse van gebruiksgegevens” in ons gegevensbeschermingsbeleid.

Cookies van derden (type 4)
Deze cookies worden opgezet door derde partijen, b.v. sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+, waarvan de inhoud kan worden geïntegreerd met behulp van de “sociale plug-ins” die op onze website worden aangeboden. Meer gedetailleerde informatie over het gebruik en de functie van de sociale plug-ins is beschikbaar in ons gegevensbeschermingsbeleid.

II. We gebruiken de volgende cookies op onze website

Naam Omschrijving Type
_icl_current_language Slaat de huidige taal op Type 2
_icl_current_admin_language_{hash} Slaat de huidige WordPress-beheergebiedtaal op. Type 2
_icl_visitor_lang_js Slaat de omgeleide taal op. Type 2
wpml_browser_redirect_test Test of cookies zijn ingeschakeld. Type 1
wpml_referer_url Slaat de laatste gevraagde URL op aan de voorkant. Type 2
wpml_admin_referer_url Slaat de laatste gevraagde URL op aan de achterkant. Type 2
wordpress_test_cookie WordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan ​​of te weigeren. Type 1
_ga, _gid, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz Slaat informatie op voor Google Analytics. Voor meer informatie over het type, gebruik en doel van de cookies, klik op de volgende link: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ Type 4

5) Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op een van de nieuwsbrieven op onze website, worden de gegevens verstrekt als u zich registreert voor de nieuwsbrief. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment beëindigen door gebruik te maken van de annuleeroptie in de nieuwsbrief.

6) Veiligheid
We implementeren technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens over u die we beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen. We verbeteren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend in overeenstemming met de technologische vooruitgang.
Om veiligheidsredenen en voor de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud gebruikt deze website SSL- en TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de tekenreeks “https: //” en het slotpictogram op uw browserbalk.

7) Juridische basis van verwerking
Als u ons uw toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, vormt dit de wettelijke basis voor verwerking (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR).
Voor het verwerken van persoonsgegevens om een ​​contract met u aan te gaan of na te komen, is artikel 6, lid 1, onder b) GDPR de wettelijke basis.
Als zodanig zijn wij daartoe gemachtigd op grond van artikel 6, lid 1, onder c) GDPR.
Artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Dergelijke legitieme belangen zijn onder meer het onderhouden van de functie van onze IT-systemen, maar ook het vermarkten van onze eigen producten en diensten van derden en de nodige juridische documentatie van zakelijke contacten.

8) Wissen van uw persoonlijke gegevens
We wissen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider om veiligheidsredenen na zeven dagen. Anders wissen we uw persoonlijke gegevens zodra het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld en verwerkt niet meer van toepassing is. Buiten deze tijd is dit vereist in overeenstemming met de wetten, verordeningen of andere wettelijke voorschriften van de Europese Unie.

V. Uw rechten

Als gebruiker van onze website hebt u verschillende rechten onder de AVG, die met name in Art. 15 tot 21:

1) Recht op informatie
U kunt informatie vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt onder Art. 15 GDPR. Uw aanvraag om informatie moet nauwkeurige informatie over uw aanvraag verstrekken om het voor ons gemakkelijker te maken om de vereiste gegevens te verzamelen. Houd er rekening mee dat uw recht op informatie onder bepaalde omstandigheden kan worden beperkt door wettelijke voorschriften (in het bijzonder artikel 34 GDPR en artikel 10 van de Beierse gegevensbeschermingswet).

2) Recht op rectificatie
Als de informatie over u niet (of niet langer) correct is, kunt u rectificatie op grond van art. 16 GDPR. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u om voltooiing vragen.

3) Recht om te wissen
U kunt eisen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist onder de voorwaarden van Art. 17 GDPR. Uw recht om te wissen hangt onder meer af van de vraag of de gegevens over u nog steeds door ons vereist zijn om wettelijke taken te vervullen.

4) Recht op beperking van verwerking
Volgens de bepalingen van Art. 18 GDPR, u hebt het recht om beperking te eisen van de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben.

5) Recht op kennisgeving
Als u uw recht op rectificatie, uitwissing of beperking van verwerking ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke heeft gevraagd, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn verstrekt kennis te geven van deze rectificatie of verwijdering van gegevens of beperking van verwerking, tenzij dit blijkt onmogelijk of gaat gepaard met een onevenredige hoeveelheid werk. U hebt recht op informatie over dergelijke ontvangers op grond van de bepalingen van Art. 19 GDPR.

6) Recht op gegevensportabiliteit
Volgens de bepalingen van Art. 20 GDPR, u hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te worden verzonden naar een andere gegevensbeheerder, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

7) Recht op bezwaar
Onder Art. 21 GDPR, u hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. We kunnen dit echter niet altijd naleven als we bijvoorbeeld zijn onderworpen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot de nakoming van onze verwerkingsverplichtingen.

8) Herroepingsrecht
U hebt het recht om de toestemming die u hebt gegeven om uw gegevens vanaf dat moment te verwerken in te trekken, in overeenstemming met de bepalingen van Art. 7 GDPR. Als de toestemming wordt ingetrokken, zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, voor zover verdere verwerking niet kan worden gerechtvaardigd door een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van die toestemming tot het moment van intrekking.

9) Het recht om een klacht in te dienen
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke bepalingen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 GDPR).

VI. Wijzigingen in dit gegevensbeschermingsbeleid

We kunnen dit gegevensbeschermingsbeleid op elk moment wijzigen door de gewijzigde versie op deze website te publiceren, inclusief de handhaving van de gewijzigde versie.

Datum van publicatie: 26.02.2019